OrWir Utbildningar

Jag samarbetar med utbildningsföretaget Till Kunskap AB och erbjuder grund- och fördjupningskurser i:

  • Motiverande samtal (MI)
  • Återfallsprevention utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), International Network of Trainers in Motivational Interviewing (MINT), Föreningen för Nordiska MI-tränare, Svenska läkaresällskapets sektion för beroendmedicin, och Dagens Nyheters expertpanel om livstilsfrågor.

Riskbruk och Missbruk

Riskbruk och Missbruk Många människor dricker för mycket och har ett riskbruk av alkohol som påverkar hälsan och välbefinnandet utan att de för den skull kan uppfattas som missbrukare. Att vara beroende av läkemedel kanske inte heller är något som märks utåt, men kan innebära stora svårigheter i den enskildes liv, liksom för anhöriga.


Denna bok fyller ett tomrum då den fokuserar på drogproblem som anses "för små" för den särskilda beroendevården men som ändå allvarligt försämrar människors hälsa och livskvalitet. För en så tidig insats som möjligt behöver alla som arbetar inom primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och psykiatrisk öppenvård kunskap om drogrelaterade problem. Boken vänder sig till studerande likaväl som till redan yrkesverksamma.

Peter